Skip to main content

Seminars and Lecture Series


Seminars

Arjuna in the Mahabharata (2002) - 2 Parts
Art in Krishna Consciousness (2023) - 1 Parts
Brihad-bhagavatamrita (2023) - 5 Parts
Community Development (2013) - 2 Parts
Community Development (2012) - 3 Parts
Dialectical Vaishnavism (2017) - 5 Parts
Dialogical Vaishnavism (2018) - 5 Parts
Divine Laugh (2007) - 6 Parts
Envisioning Truth (2011) - 14 Parts
Harinama Chintamani (2023) - 5 Parts
Icon and Murti (2007) - 4 Parts
Krishna lila (2015) - 4 Parts
Minding East (2010) - 10 Parts
Rama lila (2016) - 2 Parts
Rasa-panchadyaya (2022) - 10 Parts
Reception in the Bhagavatam (2007) - 2 Parts
Shanti Shanti Shanti (2012) - 2 Parts
Shanti Shanti Shanti (2009) - 1 Parts
Shanti Shanti Shanti (2008) - 12 Parts
Srimad-Bhagavatam Overview (2016) - 3 Parts
Srimad-Bhagavatam Overview (2011) - 13 Parts
The Bhagavata Purana (2014) - 2 Parts
The Heart of the Devotee (2013) - 4 Parts
Vaishnava Festivals (2000) - 4 Parts
Vaishnava Vedanta (2005) - 4 Parts
Vedic Culture Vision (2015) - 3 Parts
Yama and Niyama (2012) - 5 Parts
Yoga the Art of ...PLAY (2023) - 11 Parts